hem

Vilka är vi?Ett litet videoklipp om oss.

 

 

HEMSIDAN ÄR

Caritas Frivilligcentral Angered

"Språk är som mina fötter,tar mig dit jag vill"

Caritas Angered

 

Caritas Frivilligcentral i Hjällbo är en mångkulturell mötesplats där de boende möts oavsett

nationalitet ,religion eller kön.

I frivilligcentralen utvecklas ett frivilligt social arbete som bygger på människors behov och engagemang i och för sin närmiljö.

När människor tillsammans reflekterar över sina liv ser de möjligheter till att gemensamt formulera idéer och ge förslag till förändringar.

Där människor i gemensamma lärande processer bryter den tystnadens kultur som flertalet av de boende lever i och med.

Den tystnadens kultur som kan tolkas som passivitet och utanförskap

Caritas pedagogik och metodarbete utvecklas i ett underifrånperspektiv .Genom de boendes delaktighet i processer ökar det demokratiska deltagande i de verksamheter som finns i Frivilligcentralen eller som de boende initierar .

Detta ger även en förbättrad folkhälsa .

 

April 1994 startade Caritas sitt arbete i Gula stugan, en tvättstuga med tre tvättbås och en möteslokal på 12 kvm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Gula stugan utvecklades Caritas pedagogik, en mötesplats öppen för alla oavsett religion, nationalitet, etnicitet, kön eller sexuell läggning. det var i Gula stugan tillsammans med de boende vi utvecklade de arbetsuppgifter som alltid funnits som en röd tråd - svenska språket är vårt gemensamma språk - läxhjälp och kulturaktiviteter för mellanstadieelever - stöd och hjälp för och med stadsdelen Hjällbos seniorer. Det var då vi myntade orden: "Hjällbo - en dialogernas stadsdel".

 

Januari 1998 flyttade Caritas till Bergsgårdsgärdet 69. Där fick vi två nya grannar; INTI-kulturförening och Afrikas Horn. Varje förening hyrde en yta på 70 kvm, ett gemensamt kök på 30 kvm. Efter några år kom ytterligare en granne "Fun House"- Hjällbos fritidsgård

 

 

2012/2013 kom signaler från GöteborgsLokaler att Bergsgårdsgärdet skulle rivas! Efter många samråd med GöteborgsLokaler och Hjällbobostaden erbjöds Caritas att hyra en lokal på Skolspåret 29. En stor lokal, 310 kvm, som tidigare använts av Bergsgårdsskolan som expedition och lärosalar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 september 2013 en stor fest där Katolska kyrkans biskop Anders Arborelius invigde lokalen.

260 övriga gäster.

Åren har gått och det har dröjt med rivningen, drygt 3 år.

6 juli 2016 påbörjades rivningen av Bergsgårdsgärdet 69.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexioner över ett rivet hus.

 

Visst känns det konstigt att se Bergsgårdsgärdet 69 i ruiner, som en krigsskådeplats. Vem/vilka kommer att dokumentera husets historia? med dess möten i glädje, sorg och oro, alla aktiviteter, alla fester som tusentals Hjällbo-bor har deltagit i, lärt känna varandra.

 

Ett hus som under åren sen Hjällbo byggdes i slutet av -60-talet har varit en arbetsplats för myndigheter som Arbetsförmedling, Försäkringskassan, senare för Lärjedalens socialkontor.

 

Nu återstår den stora frågan vad kommer att ske med tomten?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gun Holmertz

 

Torsdag den 16 juni 2016 fick vår verksamhetsansvarig Gun Holmertz, grundare av Caritas Göteborg och Caritas Angered ,medalj och utmärkelsen, den påvliga riddarorden S:t Sylvester. Den kom med sändebud från Rom via Stockholm till Hjällbo.

 

.

 

Vad är en frivilligcentral?

 

 

En frivilligcentral är en mångkulturell mötesplats och arbetsplats,som är öppen för vuxna,ungdomar och barn.

Tillsammans med de männinskor som bor i område Skapar . vi sociala nätverk i det lokala samhället och bygger tillit.

Caritas Angered

Caritas arbetar för mänskliga rättigheter och människans värdighet.

Att alla har lika värde och vi alla står i relation till varandra.

Detta är en kristen människosyn baserad på katolska kyrkans sociallära.

Caritas tar ställning för de fattiga och marginaliserade och riktar sig till alla oavsett religion, nationalitet,

etnisk bakgrund, kön eller sexuell läggning.

Caritas arbetar för en social rättvisa som bygger på tilltro till människans egen förmåga. Den övergripande

principen i Caritas arbete är allas delaktighet i samhällsbygget.

Caritas arbetar i partnerskap med lokala organisationer och myndigheter.

Caritas vill öka kunskapen om vår värld och vad som styr samhällsutvecklingen.

Gun Holmertz

Verksamhetschef

Copyright Nahoj © All Rights Reserved

 

Caritas Angered skolspåret 29 424-41 Angered

Öppetider Måndag-fredag 08.00-16.00.