hem

Vilka är vi?Ett litet videoklipp om oss.

 

 

Caritas Angered

Caritas arbetar för mänskliga rättigheter och människans värdighet.

Att alla har lika värde och vi alla står i relation till varandra.

Detta är en kristen människosyn baserad på katolska kyrkans sociallära.

Caritas tar ställning för de fattiga och marginaliserade och riktar sig till alla oavsett religion, nationalitet,

etnisk bakgrund, kön eller sexuell läggning.

Caritas arbetar för en social rättvisa som bygger på tilltro till människans egen förmåga. Den övergripande

principen i Caritas arbete är allas delaktighet i samhällsbygget.

Caritas arbetar i partnerskap med lokala organisationer och myndigheter.

Caritas vill öka kunskapen om vår värld och vad som styr samhällsutvecklingen.

Gun Holmertz

Verksamhetschef

Caritas Frivilligcentral Angered

"Språk är som mina fötter,tar mig dit jag vill"

Caritas Angered

 

Caritas Frivilligcentral i Hjällbo är en mångkulturell mötesplats där de boende möts oavsett

nationalitet ,religion eller kön.

I frivilligcentralen utvecklas ett frivilligt social arbete som bygger på människors behov och engagemang i och för sin närmiljö.

När människor tillsammans reflekterar över sina liv ser de möjligheter till att gemensamt formulera idéer och ge förslag till förändringar.

Där människor i gemensamma lärande processer bryter den tystnadens kultur som flertalet av de boende lever i och med.

Den tystnadens kultur som kan tolkas som passivitet och utanförskap

Caritas pedagogik och metodarbete utvecklas i ett underifrånperspektiv .Genom de boendes delaktighet i processer ökar det demokratiska deltagande i de verksamheter som finns i Frivilligcentralen eller som de boende initierar .

Detta ger även en förbättrad folkhälsa .

 

 

 

Torsdag den 16 juni 2016 fick vår verksamhetsansvarig Gun Holmertz, grundare av Caritas Göteborg och Caritas Angered ,medalj och utmärkelsen, den påvliga riddarorden S:t Sylvester. Den kom med sändebud från Rom via Stockholm till Hjällbo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Vad är en frivilligcentral?

 

 

En frivilligcentral är en mångkulturell mötesplats och arbetsplats,som är öppen för vuxna,ungdomar och barn.

Tillsammans med de männinskor som bor i område Skapar . vi sociala nätverk i det lokala samhället och bygger tillit.

Copyright Nahoj © All Rights Reserved

 

Caritas Angered skolspåret 29 424-41 Angered

Öppetider Måndag-torsdag 08.00-16.00 och fredag

08.00-15.00